Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > VÝLETY > Z Equitany pěšky

Tipy na pěší výlety

 

Zámek Březnice

Březnice  
tel./fax: 318 682 179, 602 478 498; www.zamek-breznice.cz

Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, tajemníkem českého krále Ferdinanda I. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší renesanční knihovnou v Čechách. V době pobělohorské, roku 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je vybudování raně barokní kaple Panny Marie, jejíž stavitelem byl Carlo Lurago. V letech 1728-1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu, kdy zámek přešel do vlastnictví státu. Nyní jsou otevřeny tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století, např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16.-19. století, renesanční ,,Lokšanská“ knihovna, Galerie Ludvíka Kuby, aj.
1. okruh: Rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, barokní, rokokové a empírové sály
2. okruh: Zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16. - 19. století, hodovní sál, renesanční ,,Lokšanská“ knihovna
3. okruh: Celý první návštěvní okruh + hodovní sál a "Lokšanská" knihovna
Prohlídka zámecké kaple: Raně barokní kaple z let 1625-1632
Další: Galerie Ludvíka Kuby: Jihočeské motivy z období 1895-1950
Mezi zámkem a jeho obvodovým opevněním byla náznakově upravena renesanční zahrada. Součástí areálu je též anglický park o rozloze 20 ha.

Zámek Březnice Zámek Březnice

Židovské gheto Lokšany

Březnice

Od zámku Březnice je to jen několik kroků na březnické náměstí, na kterém můžete obdivovat původně jezuitský kostel svatého Ignáce. Ten byl postaven v období 1642 - 1650 italským stavitelem Carlo Luragem (ten mimo jiné navrhl i raně barokní kapli Panny Marie na březnickém zámku) a je vyzdoben cennými řezbami. V jeho těsném sousedství potom najdete půvabnou židovskou čtvrť, kterou v roce 1570 založil Ferdinand z Lokšan. Čtvrť, která po svém zakladateli nese jméno Lokšany, má dvě vlastní náměstíčka. Stojí tu synagoga, ale i empírová radnice nebo třeba barokní palác rodu Lokšanů. Židovská čtvrť byla v minulosti vlastně ghettem, které čítalo čtyřiadvacet domů, a se zbytkem města jej spojovala pouze jediná úzká ulička a brána. Pokud si potom svou procházku protáhnete až za město (směrem na Rožmitál pod Třemšínem), můžete se zhruba po půl kilometru ještě navíc pokochat židovským hřbitovem. Jestliže na vás zapůsobily stavby Carla Luraga (kostel svatého Ignáce a kaple Panny Marie), určitě navštivte i městský hřbitov, kde se nachází od tohoto stavitele ještě kostel svatého Rocha.

Židovské gheto Lokšany Židovské gheto Lokšany Židovské gheto Lokšany

Židovský hřbitov

Březnice

Hřbitov se nachází 1,2 km SSZ od hlavního náměstí, východně od silnice do Předního Poříčí, nedaleko potoka Vlčava. Hřbitov byl založen před rokem 1617, roku 1855 byl rozšířen. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z konce 17. století. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1943. Na kraji hřbitova stojí opravená novogotická obřadní síň. JV část hřbitova byla devastována, dnes je bez náhrobků.

židovský hřbitov

Jezuitská kolej s kostelem sv. Františka a Ignáce

Březnice

Jesuité budovali své sídlo v Březnici s podporou pobělohorského majitele panství Přibíka Jeníška z Újezda (královského prokurátora při procesu s povstalci 1620) v letech 1638–51 nejprve jako residenci, od roku 1651 jako kolej. Po zrušení řádu 1773 sem byla roku 1778 přenesena fara z nedalekých Bubovic, kam město předtím spadalo.
Kostel je volně přístupný.

Jezuitská kolej s kostelem sv. Františka a Ignáce Jezuitská kolej s kostelem sv. Františka a Ignáce

Pivovar Herold

Březnice
tel. 318 682 047; www.pivovar-herold.cz

Zámecký pivovar Herold v Březnici, založený roku 1506, vaří pivo tradiční technologií s vysokým podílem ruční práce. Vlastní slad, žatecký chmel, pramenitá voda z hlubokých studní, láska k řemeslu a umění sládka i ostatních pracovníků pivovaru, to vše zaručuje jedinečnou chuť piva se značkou Herold. Malý nezávislý pivovar má českého majitele. Dáváme pivu čas, proces zrání se nedá uspěchat. Vysoká ocenění znalců v degustačních soutěžích a přátel dobrého piva ve světě i v České republice nás těší a zavazují. Kulturní památkou je barokní stavba, kde je umístěn pivovar a sladovna. Představuje ojedinělý architektonický skvost, průčelí zámeckého pivovaru zdobí sochy svatého Josefa a Jana Křtitele.

Pivovar Herold Pivovar Herold

Hrochův Hrádek

Dobrá Voda u Březnice

Tvrz stávala na vyvýšené planině na východním okraji údolí, jímž od Březnice protéká říčka Vlčava k Mirovicům. Tímto údolím šla od pradávna stezka od Mirovic na Březnici a dále na Příbram. Blízkost knížecího raně středověkého hradu Bozně a vsi Stražiště na protějším svahu vyvolává dohad, zda i tvrz Hrochův hrádek neměla převážně strážní funkci. Ve 13. století na Hrádku sídlil vladyka Hroch, po němž byl pojmenován. Neznámo kdy získal statek Bohuslav z Němčic, který jej prodal Joštovi z Pruku, hejtmanovi na Třeboni v r. 1477 a v l. 1491 - 1499 na Zvíkově.
První písemná zpráva o tvrzi je z r. 1543, kdy Zdeslav Ojíř z Očedělic prodal Václavu Bechyňovi z Lažan tvrz Hrochův hrádek s dvorem a ves Nestrašovice. Když se r. 1579 dělili jeho čtyři synové o majetek, převzal Hrochův hrádek Jiří. Po jeho smrti r. 1582 jeho syn Václav prodal r. 1584 ves Nestrašovice Přibíku Bukovanskému z Bukovan. Tvrz byla při prodeji již zřejmě pustá. Z mohutné kamenné tvrze zůstaly pouze zbytky obvodového zdiva paláce do výše prvního patra. Část tvrziště a zřícenin obytné budovy vzala za své v r. 1875 při stavbě železnice Zdice - Protivín, která probíhá v těsné blízkosti ruiny na jižní straně.

Hrochův Hrádek Hrochův Hrádek Hrochův Hrádek