Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Soutěže

Soutěže


Velká soutěž o pobyt na 2 noci zdarma se snídaní pro 2 osoby s neomezeným využitím SPA!

banner-soutez.jpg

Připravili jsme pro vás velkou soutěž o pobyt na 2 noci se snídní pro 2 osoby v hotelu Equitana s neomezeným využitím hotelového SPA v hodnotě 7800 Kč.

Stačí když:

 1. Staňte se fanouškem Facebookové a Instagramové stránky Hotelu Equitana:
  https://www.facebook.com/EQUITANA.Hotel.Resort/
  https://www.instagram.com/equitana.hotel.resort/
 2. Do komentáře k soutěžnímu instagramovému příspěvku na našem profilu napište koho byste na dvoudenní pobyt vzali s sebou.

PLATNOST SOUTĚŽE

Soutěž platí od 8. 12. 2023 do 20. 12. 2023 do 18:00.


CO MŮŽETE VYHRÁT?

2 denní ubytování v hotelu Equitana včetně snídaně pro 2 osoby a neomezeným využitím SPA.


VÝBĚR VÝHERCŮ A PRAVIDLA

Soutěže se mohou zúčastnit osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18let. Výherci budou vybráni náhodným výběrem v komentářích u soutěžního příspěvku 21. 12. 2023  a jména budou zveřejněna na této stránce.

Výhercem se stala rozalie.porsova


 

 

 1. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

POŘADATEL, ORGANIZÁTOR, DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

POŘADATEL: RUBILIS s.r.o, se sídlem Martinice 1, 262 72 Březnice, IČ 28510267. ORGANIZÁTOR: RUBILIS s.r.o, se sídlem Martinice 1, 262 72 Březnice, IČ 28510267

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 8. 12. – 20. 12. 2023 do 18:00. Dále jen „soutěžní období“. 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI: 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České republice starší 18let (dále jen „účastník“). Komunikace s účastníky probíhá přes instagramovou stránku Equitana Hotel Resort, není-li dále uvedeno jinak. 

 1. PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

Staňte se fanouškem Facebook stránky Equitana Hotel Resort na Facebooku (https://www.facebook.com/EQUITANA.Hotel.Resort/ a Instagramového profilu https://www.instagram.com/equitana.hotel.resort/  a do soutěžního Insgramového příspěvku napište komentář koho byste na dvoudenní pobyt vzali s sebou. 

 1. URČENÍ VÝHERCE:

Soutěžící se musí v soutěžním období stát fanouškem Facebook stránky a Instagram profilu Equitana Hotel Resort a do komentáře napsat koho by na dvoudenní pobyt vzali s sebou. Výherce bude vybrán náhodným výběrem z komentářů u soutěžního příspevku na Instagramu 21. 12. 2023.

 1. VÝHRA: 

Výherce získá dvoudenní pobyt se snídaní pro 2 osoby s neomezeným využitím SPA. 

 1. PŘEDÁNÍ VÝHER 

Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.equitana.cz/souteze; výhra se nedoručuje poštou, ale probíhá zasláním elektronického dárkového voucheru v PDF na e-mail výherce, kde bude podrobněji popsáno jak pobyt zabookovat. 

Výherce musí napsat na e-mail obchod@equitana.cz své jméno a jméno dalšího hosta. Podmínkou zaslání elektronického dárkového voucheru je tedy sdělení 2 jmen na e-mail obchod@equitana.cz, a to v termínu do 31. 12. 2023 do 23:59. 

V případě, že výherce nesdělí do daného e-mailu 2 jména do dne 31. 12. 2023 do 23:59, výhra propadá pořadateli. 

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku pořadatele účastník soutěže souhlasí s úplnými pravidly soutěže a uděluje pořadateli soutěže souhlas, aby pořadatel jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail za účelem dalšího markegngového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o markegngových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány, pokud jde o jméno, příjmení, e-mail a adresu, za účelem nabízení produktů a služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. 

 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. 

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher, ani za funkčnost webových, instagramových a facebookových stránek. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.equitana.cz/souteze, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla soutěže. 

Aktuální a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u pořadatele na jeho webových stránkách www.equitana.cz/souteze. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem do soukromé zprávy na e-mail obchod@equitana.cz. 

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher. Přesnou specifikaci výhry určuje zásadně pořadatel. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či organizátorovi a s nimi spolupracujícím agenturám a společnostem, jakož i osoby ve vztahu osob blízkých k těmto osobám. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. 

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem webového systému Facebook nebo Instagram a provozovatel webového systému Facebook a Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete provozovateli webového systému Facebook. 

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli na e-mail obchod@equitana.cz, nikoliv webovému systému Facebook a Instagram.